Şiirler

Ne sorarsın

 

 

Ne sorarsın gardaş benim hayatım

Yaşam ile ölüm arası gibi

Benim mutluluğum benim saddetim

Bozuk terazinin dara’sı gibi

 

Çürüdü morardı vücüdüm etim

Ne çektiysem cahhaletimden çektim

Şimdiyse benim kadir kıymetim

Kalpazanın geçmez parası gibi

 

Aşkın anaktarını bir göle atım

Sevda defterini çoktan kapatım

Uğradım falcıya falıma baktım

Ateşteki sacın karası gibi

 

Ahmet Dümrül:Benim ateşim sönmez

Dertlerim olmasa yüreğim yanmaz

Benim yaram kanar kanar kapanmaz

Hiroşimalının yarası gibi